Les 3

Notitie
Punt van aandacht: het voorzetsel li wordt la bij persoonlijke voornaamwoorden.
Uitleg
Video's met uitleg bij de genitiefconstructie
Woordenlijst
De woorden met hun klank en betekenis
Online oefening
Vocabulaireoefening
Vocaliseer, vertaal en bepaal getal en geslacht
Audio bij het boek
Audiotrack 26: Conversatieoefeningen 2 t/m 5 pagina 78 & 79
Oplossingen
Oplossingen van de oefeningen
Woordkaartjes
PDF-bestand om woordkaartjes te maken