Les 1

Notitie
Een naamwoord heeft ófwel nunatie ófwel het lidwoord al-.
بَيْتٌ
اَلْبَيْتُ
Uitleg
Video's met uitleg bij de paragrafen 1 t/m 10
Woordenlijst
De woorden met hun klank en betekenis
Online oefening
Vocabulaireoefening
Vocaliseer, vertaal en bepaal geslacht
Tekst: In de klas
Audio bij het boek
Audiotrack 24: spreek en luistervaardigheid 1 t/m 5 pagina 57
Oplossingen
Oplossingen van de oefeningen
Woordkaartjes
PDF-bestand om woordkaartjes te maken