Les 1

  Dictee: de woorden van les 1
Type het woord en kijk of je de betekenis kent

Klik voor een woord
Herhaal woord
Wis input
ja
nee
Controleer
het
woord

ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج د
ش س ي ب ل ا أ ت ن م ك ط
ذ ئ ء ؤ ر إ لا ى ة و ز ظ
ّ
herhaal oefening


Vanaf deze les zal het standaard Arabische toetsenbord verschijnen voor het typen van het Arabisch. Je kunt ook in het lege veld vlak boven het toestenbord klikken en met je eigen toetsenbord de Arabische letters typen. Houd bij het typen rekening met de juiste hamzadrager en de shadda.