Les 10

Notities
In stam I kan de korte klinker van het perfectum afgeleid worden van de lange klinker van het imperfectum.
قَالَ \ يَقُولُ ← قُلْتُ
بَاعَ \ يَبِيعُ ← بِعْتُ
نَامَ \ يَنَامُ ← نِمْتُ
Uitleg
PDF-bestand over de vervoeging van holle werkwoorden
Beluister de toelichting bij de woordenlijst
Online oefeningen
Persoonsvormen holle werkwoorden perfectum
Persoonsvormen holle werkwoorden imperfectum indicatief
Persoonsvormen holle werkwoorden imperfectum apocopaat
Maak imperfectum van perfectum
Vorm de imperatief
Vocabulaireoefening werkwoorden in zin
Audio bij het boek
Conversatieoefeningen (audiotrack 33)
Oplossingen
Oplossingen van de oefeningen
Woordkaartjes
PDF-bestand om woordkaartjes te maken