Les 2

Notitie
Op pagina 62 staan gebroken meervouden van woorden uit les 1. Leer deze meervouden uit het hoofd.
Uitleg
Video's met uitleg bij de paragrafen 2, 6 en 8
Woordenlijst
De woorden met hun klank en betekenis
Online oefening
Vocabulaireoefening
Vocaliseer, vertaal en bepaal geslacht
Audio bij het boek
Audiotrack 25: spreek en luistervaardigheid 2 t/m 6 pagina 67 & 68
Oplossingen
Oplossingen van de oefeningen
Woordkaartjes
PDF-bestand om woordkaartjes te maken