Les 2

  Dictee: de woorden van les 2
Type het woord en kijk of je de betekenis kent

Klik voor een woord
Herhaal woord
Wis input
ja
nee
Controleer
het
woord

ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج د
ش س ي ب ل ا أ ت ن م ك ط
ذ ئ ء ؤ ر إ لا ى ة و ز ظ
ّ
herhaal oefening


Houd bij het typen rekening met de juiste hamzadrager en de shadda.