Les 29

Notitie
Het deelwoord van de verkorte relatieve bijzin congrueert wat bepaaldheid en naamval betreft met het antecendent, en wat geslacht en getal betreft met het onderwerp van de bijzin.
Audio bij het boek
Conversatieoefeningen (audiotrack 51)