Les 26

Notitie
Het complement van het deelwoord:
-  staat in de accusatief of in een oneigenlijke genitiefconstructie
   als het imperfectumbetekenis heeft;
-  staat in een normale genitiefconstructie
   als het perfectumbetekenis heeft.
Audio bij het boek
Conversatieoefeningen (audiotrack 49)