Les 21

  Uitleg van de les
Beluister de uitleg.
Woordenlijst