Les 23

  Bespreking van de oefeningen
Beluister de uitleg.
Oefening 4, eerste Arabische alinea Oefening 4, tweede Arabische alinea Oefening 4, derde Arabische alinea Oefening 4, vierde Arabische alinea