Les 21

  Bespreking van de oefeningen
Beluister de uitleg.
Oefening 3, eerste Arabische alinea Oefening 3, tweede Arabische alinea Oefening 3, derde Arabische alinea Oefening 4, vierde Arabische alinea