Les 19

  Bespreking van de oefeningen
Beluister de uitleg.
Oefening 5, eerste Arabische alinea Oefening 5, tweede Arabische alinea Oefening 5, derde Arabische alinea