Les 18

  Bespreking van de oefeningen
Beluister de uitleg.
Oefening 5, eerste Arabische fragment Oefening 5, tweede Arabische fragment Oefening 5, derde Arabische fragment Oefening 5, vierde Arabische fragment