Les 17

  Bespreking van de oefeningen
Beluister de uitleg.
Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Oefening 5, eerste Arabische fragment Oefening 5, tweede Arabische fragment Oefening 5, derde Arabische fragment