Arabische zinnen

  Les 1 t/m 4
Schrijf een Arabische zin en de vertaling ervanض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج د
ش س ي ب ل ا أ ت ن م ك ط
ذ ئ ء ؤ ر إ ى ة و ز ظ .
آ ّ ْ َ ً ُ ٌ ِ ٍ ٰ ٱ ؟
wis alles