Het Arabische schrift

  Bepaal de hamzadrager
Transcribeer de losse letters met hun klinkertekens

كُ ءُ و سً ا
كُ ءُ و سً ا
ku’ūsan
كُ ؤُ و سً ا
ku’ūsan
كُؤُوسًا
ku’ūsan
مَ بْ دَ ءٍ
مَ بْ دَ ءٍ
mabda’in
مَ بْ دَ إٍ
mabda’in
مَبْدَإٍ
mabda’in
تَ سَ ا ءُ لٌ
تَ سَ ا ءُ لٌ
tasā’ulun
تَ سَ ا ؤُ لٌ
tasā’ulun
تَسَاؤُلٌ
tasā’ulun
مَ ءْ مُ و نً ا
مَ ءْ مُ و نً ا
ma’mūnan
مَ أْ مُ و نً ا
ma’mūnan
مَأْمُونًا
ma’mūnan
أَ ءِ مَّ ةٌ
أَ ءِ مَّ ةٌ
’a’immatun
أَ ئِ مَّ ةٌ
’a’immatun
أَئِمَّةٌ
’a’immatun
ضِ ءَ ا لٌ
ضِ ءَ ا لٌ
ḍi’ālun
ضِ ئَ ا لٌ
ḍi’ālun
ضِئَالٌ
ḍi’ālun
مُ هَ نِّ ءٍ
مُ هَ نِّ ءٍ
muhanni’in
مُ هَ نِّ ئٍ
muhanni’in
مُهَنِّئٍ
muhanni’in
كَ ا ءِ نً ا
كَ ا ءِ نً ا
kā’inan
كَ ا ئِ نً ا
kā’inan
كَائِنًا
kā’inan
تَ رَ ءُّ سٌ
تَ رَ ءُّ سٌ
tara’’usun
تَ رَ ؤُّ سٌ
tara’’usun
تَرَؤُّسٌ
tara’’usun
مُ لَ ا ءَ مَ ةٌ
مُ لَ ا ءَ مَ ةٌ
mulā’amatun
مُ لَ ا ءَ مَ ةٌ
mulā’amatun
مُلَاءَمَةٌ
mulā’amatun
مَ ءْ تً ى
مَ ءْ تً ى
ma’tan
مَ أْ تً ى
ma’tan
مَأْتًى
ma’tan
ضُ ءَ لَ ا ءُ
ضُ ءَ لَ ا ءُ
ḍu’alā’u
ضُ ؤَ لَ ا ءُ
ḍu’alā’u
ضُؤَلَاءُ
ḍu’alā’u
مَ يْ ءُ و سٌ
مَ يْ ءُ و سٌ
may’ūsun
مَ يْ ؤُ و سٌ
may’ūsun
مَيْؤُوسٌ
may’ūsun
رِ ءَ ا سَ ةٌ
رِ ءَ ا سَ ةٌ
ri’āsatun
رِ ئَ ا سَ ةٌ
ri’āsatun
رِئَاسَةٌ
ri’āsatun
A
Klik voor nieuwe letters
Klik voor de transcriptie
Klik voor het woord
ا
و
ى
In deze oefening worden achtereenvolgens geoefend: het bepalen van de transcriptie, het kiezen van de juiste hamzadrager, en het aan elkaar verbinden van de letters tot een woord. Neem voor dat laatste pen en papier ter hand.