Het Arabische schrift

  Oefening 4: transcriberen en combineren van letters
Transcribeer de losse letters met hun klinkertekens

طُ فْ
طُ فْ
ṭu f
طُفْ
ṭuf
قُ دْ
قُ دْ
qu d
قُدْ
qud
هُ رْ
هُ رْ
hu r
هُرْ
hur
نِ لْ
نِ لْ
ni l
نِلْ
nil
صُ مْ
صُ مْ
ṣu m
صُمْ
ṣum
شِ لْ
شِ لْ
shi l
شِلْ
shil
ذُ قْ
ذُ قْ
dhu q
ذُقْ
dhuq
خُ نْ
خُ نْ
khu n
خُنْ
khun
رِ بْ
رِ بْ
ri b
رِبْ
rib
وَ جَ دَ
وَ جَ دَ
wa ja da
وَجَدَ
wajada
فَ عَ لَ
فَ عَ لَ
fa ʿa la
فَعَلَ
faʿala
رَ جَ عَ
رَ جَ عَ
ra ja ʿa
رَجَعَ
rajaʿa
شَ رِ بَ
شَ رِ بَ
sha ri ba
شَرِبَ
shariba
كَ يْ فَ
كَ يْ فَ
ka y fa
كَيْفَ
kayfa
أَ نْ تِ
أَ نْ تِ
’a n ti
أَنْتِ
’anti
خَ رَ جَ
خَ رَ جَ
kha ra ja
خَرَجَ
kharaja
دَ رَ سَ
دَ رَ سَ
da ra sa
دَرَسَ
darasa
أُ رْ سِ لَ
أُ رْ سِ لَ
’u r si la
أُرْسِلَ
’ursila
كُ نْ تُ
كُ نْ تُ
ku n tu
كُنْتُ
kuntu
فَ وْ قَ
فَ وْ قَ
fa w qa
فَوْقَ
fawqa
أَ مَ رْ تُ
أَ مَ رْ تُ
’a ma r tu
أَمَرْتُ
’amartu
بِ قُ رْ بِ
بِ قُ رْ بِ
bi qu r bi
بِقُرْبِ
biqurbi
أَ نْ طَ لِ قُ
أَ نْ طَ لِ قُ
’a n ṭa li qu
أَنْطَلِقُ
’anṭaliqu
تَ ظْ هَ رُ
تَ ظْ هَ رُ
ta ẓ ha ru
تَظْهَرُ
taẓharu
عَ طِ لَ
عَ طِ لَ
ʿa ṭi la
عَطِلَ
ʿaṭila
طُ بِ عَ
طُ بِ عَ
ṭu bi ʿa
طُبِعَ
ṭu bi ʿa
Klik voor nieuwe letters
Klik voor de transcriptie
Klik voor het woord
In deze oefening wordt het combineren van letters tot woorden geoefend. Houd pen en papier bij de hand. Schrijf het woord op papier door de letters op de juiste manier te combineren. Controleer je woord.