Les 19

  oefening 1
Klik op een zin en kies de correcte vorm van de elatief van klein of jong.