Les 16

  Oefening 1
Bepaal het stamnummer van de deelwoorden en of zij actief of passief zijn.
Klik op een deelwoord


vertaling