Het Arabische schrift - §11, §12 en §13

Notitie
Op deze pagina staan video's over de 'alif maqṣūra, nunatie en shadda, een extra oefening bij het schrift, en de audio bij de oefeningen 12, 13 en 14 uit het boek.
Uitleg
Video's over de 'alif maqṣūra, nunatie en shadda
Online oefeningen
Transcriberen en combineren van letters
Audio bij het boek
Oefening 12 (audiotrack 14)
Oefening 13 (audiotrack 16)
Oefening 14 (audiotrack 17)